Gezondheid in relatie tot 5G

Ben je benieuwd wat wetenschappers en de overheid zeggen over gezondheid in relatie tot 5G? We verzamelden wat interessante links en onderzoeken.

a47558f2-e341-44d6-a52b-2f845d004a9a_5ghub-illustration-sub-1 - 5G HUB Eindhoven

Wereldgezondheids­organisatie

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is er ‘geen overtuigend wetenschappelijk bewijs’ dat radiogolven van base stations en draadloze wifi-netwerken en mobiele telefoons een negatief effect op de gezondheid hebben. Volgens een meerderheid van wetenschappers, ondersteund door de WHO, is er tot nu toe ook geen bewijs dat radiofrequenties van mobiele telefoons of base stations een extra risico zouden vormen voor kinderen.

De Nederlandse overheid

In Nederland heeft het Kabinet vergelijkbare opvattingen: zie de Kamerbrief over 5G en gezondheid van de Ministeries EZK en Medische Zorg en Sport. Voor bestaande en nieuwe antennes gelden veiligheids- en blootstellingslimieten.

Wetenschappers en onderzoeken

De blootstellingslimieten worden vastgesteld door een Internationale groep van onafhankelijke wetenschappers. Deze groep heet de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP). Nederland hanteert deze limieten op advies van de Raad van de Europese Unie. De ICNIRP toetst met regelmaat of het nodig is de limieten aan te passen. Bijvoorbeeld aan de hand van uitkomsten van het internationale COSMOS onderzoek naar de mogelijke langetermijneffecten van elektromagnetische velden. In Nederland wordt dit uitgevoerd door het IRAS instituut van de Universiteit van Utrecht (looptijd 30 jaar).

Onafhankelijk informatiecentrum

Wat 5G betreft speelt enerzijds dat door 5G het dataverbruik zal toenemen en dus ook de blootstelling aan radiogolven. Anderzijds zullen radiogolven beter gericht kunnen worden, waardoor algemene blootstelling zal afnemen. Deskundigen verwachten dat deze effecten elkaar per saldo zullen opheffen. Meer informatie over 5G is te vinden bij hetKennisplatform Elektromagnetische Velden. Dit is een onafhankelijk informatiecentrum van en door het RIVM, TNO, KEMA, de GGD’s, het Agentschap Telecom en ZonMw.

Gerelateerde artikelen

  Over 5G & gezondheid

  Maak jij je zorgen over het effect van straling? Op deze pagina geven we antwoorden op vragen over 5G en gezondheid.

  Lees meer

   Veilig mobiel telefoongebruik

   In dit artikel vind je tips voor het verminderen van radiosignalen bij het gebruik van een mobiele telefoon.

   Lees meer

    5G HUB

    Snellere doorstroming in de stad. Betere leefbaarheid. Een veiliger gevoel. De volgende generatie mobiel internet – 5G – gaat Nederland veranderen.

    Lees meer