Gezondheid

Home Blog Single

5g & gezondheid

Op de high-tech campus in eindhoven openden eind januari 2020 de deuren van de 5g hub. Niet iedereen is daar even blij mee. Sommige mensen maken zich zorgen over het effect van straling. Op deze pagina vertellen we er meer over.

De spelregels

Het toekomstige 5G maakt gebruik van radiogolven. Dat geldt ook voor eerdere generaties mobiele telecommunicatie zoals 2G, 3G en 4G. Voor deze communicatie wordt een bepaald deel van het spectrum aan radiogolven gebruikt. Hier is veel onderzoek naar gedaan en de overheid heeft spelregels opgesteld voor blootstelling.

De nieuwe 5G-frequenties liggen in hetzelfde deel van het spectrum als 2G, 3G, 4G en wifi-frequenties, en er gelden dan ook dezelfde blootstellingsnormen. Mobiele operators moeten hieraan voldoen.

Blootstellingsmetingen Eindhoven

Zoals afgesproken met de Gemeente Eindhoven worden bij de eerste nieuwe 5G antennes in de stad blootstellingsmetingen gedaan. De Technische Universiteit toetst of de gemeten veldsterktes binnen de geldende normen vallen.

Uitslagen

Momenteel zijn de eerste 5G antennes geplaatst.
De meetresultaten van de Technische Universiteit kun je hieronder downloaden.

Locaties 5G antennes

Eindhoven blijft onder de norm

Eindhoven wil voorloper zijn op het gebied van nieuwe ontwikkelingen en ziet veel voordelen van 5G. Niet alleen voor de stad, ook voor inwoners en de leefomgeving. Daarom testen we deze toekomstige technologie op de 5G HUB. We houden daarbij altijd rekening met de spelregels voor mobiele telecommunicatie. De gemeente Eindhoven toetst zorgvuldig of de nieuwe 5G-installaties aan alle normen voldoen, samen met de Technische Universiteit.

Als je extra informatie wilt

Als je meer informatie wilt over gezondheidsrisico’s van 5G, kun je terecht bij de GGD Eindhoven. Als u meer wilt weten over het 5G programma in Eindhoven, dan kunt u met ons contact opnemen.

button

1111