Verkenning toekomst gezondheidszorg in samenwerking met ecosysteem-partners

Home Detail pagina

Verkenning toekomst gezondheidszorg in samenwerking met ecosysteem-partners

Hoe digitale technologie zorg op afstand mogelijk maakt

Onderzoekspartners:     Catharina Ziekenhuis, Ambulancezorg GGD Brabant- Zuidoost, VodafoneZiggo, Ericsson, Philips Research

Research case:          The Connected Ambulance

Echografie wordt nu zelden gebruikt in ambulances bij medische spoedgevallen. Met 5G zou een betrouwbare verbinding tussen ziekenhuis en ambulance gerealiseerd kunnen worden tijdens medische spoedgevallen, waardoor real-time diagnose en zorg op afstand mogelijk kan worden gemaakt. De belangrijkste factoren hierbij zijn:

  • 5G biedt de mogelijkheid om door middel van network slicing voorrang te geven aan medische diensten, waardoor het netwerk gegarandeerd beschikbaar is – in tegenstelling tot het 4G netwerk.
  • 5G heeft een lage latency, waardoor er zo min mogelijk vertraging tussen zender en ontvanger is. Hierdoor kan de arts echografie-instructies doorgeven, waardoor de echo op de juiste manier gemaakt kan worden.
  • 5G heeft een hoge bandbreedte, waardoor betere en completere communicatie kan plaatsvinden tussen arts en ambulancepersoneel. Zo kunnen er veel data tegelijk verstuurd worden en kunnen real-time medische beelden gemaakt en beoordeeld worden.

 

Het ziekenhuis van de toekomst is in de visie van Philips een ziekenhuis zonder muren, met technologie die ervoor kan zorgen dat zorgverlening plaatsvindt daar waar de patiënt is. Er is een groeiend tekort aan personeel in de zorg en een toenemende behoefte aan zorg omdat mensen langer leven. Om ook in de toekomst kwalitatieve zorg te kunnen blijven verlenen, moet zorg op een andere manier georganiseerd worden, waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor digitalisering. 5G brengt het ziekenhuis van de toekomst een stap dichterbij, omdat het op diverse manieren zorg op afstand kan ondersteunen.

Eén van de manieren waarop Philips deze zorgondersteuning op afstand onderzoekt, is in het pilotproject ‘the Connected Ambulance’. In dit samenwerkingsverband tussen Philips, GGD Brabant-Zuidoost, het Catharina Ziekenhuis, VodafoneZiggo en Ericsson bundelen de partners hun krachten om de bestaande communicatie tussen het ambulancepersoneel en de artsen in het ziekenhuis te verrijken en te ondersteunen met betrouwbare uitwisseling van grote hoeveelheden medische data, zoals het geval is bij echografiebeelden.

Bij de ‘Connected Ambulance’ zou 5G het mogelijk kunnen maken om door middel van ‘network slicing’ een betrouwbare verbinding tussen arts en ambulancepersoneel tot stand te brengen, omdat het netwerk gegarandeerd beschikbaar is. Met de hoge bandbreedte en minimale vertraging op het 5G netwerk kan vervolgens betere en completere communicatie plaatsvinden tussen arts en ambulancepersoneel met inbegrip van het real-time beoordelen van medische scans.

Nu kan de patiënt vaak pas in het ziekenhuis uitgebreid gediagnosticeerd worden. Echografie die ondersteund wordt door 5G biedt de mogelijkheid om aanvullend aan de standaard reanimatie ook ter plekke een echo uit te voeren waarbij een arts op afstand live mee kan kijken, instructies kan geven en de echografie real-time kan beoordelen. Hierdoor kan er eerder een diagnose gesteld worden en daarmee ook eerder gestart worden met de behandeling. Deze manier van samenwerken op afstand maakt het mogelijk om sneller en beter de juiste diagnose te stellen en ter plaatse versneld te starten met het toedienen van de juiste medicatie of behandeling, Hiermee kan kostbare tijd gewonnen worden op een moment waarop elke minuut telt.

Linda de Goederen – projectleider van het 5G project bij Philips – geeft aan hoe belangrijk de samenwerking met alle betrokken partijen is en welke rol 5G speelt bij zorg op afstand: “De enige manier om te evalueren of een nieuwe oplossing zoals echografie op afstand in spoedeisende situatie ook daadwerkelijk tot grotere overlevingskansen en betere zorguitkomsten leidt, is om dit in de praktijk te onderzoeken en te evalueren met klinische partijen en telecompartners. We kunnen dan ervaren wat er goed werkt en leren welke aspecten er nog verbeterd moeten worden voor de implementatie van de technologie in de zorgketen. Wij voorzien een belangrijke rol voor 5G om zorg op afstand in de toekomst mogelijk te maken.”