5G en toekomstige ontwikkelingen – Inzichten van VodafoneZiggo’s directeur mobiele netwerken André Beijen

Home Detail pagina

5G en toekomstige ontwikkelingen – Inzichten van VodafoneZiggo’s directeur mobiele netwerken André Beijen

André Beijen heeft een uitgebreide carrière in de telecomsector, met meer dan 18 jaar ervaring in netwerken, B2B, en meer. Hij heeft een achtergrond in Toegepaste Natuurkunde en Wiskunde en is bekend met het Ministerie van Defensie, waar hij werkte aan cybersecurity. Nu, als Mobile Networks Director, ziet hij VodafoneZiggo als een bedrijf met een sterke ondernemersgeest. “Als er een kans is, springen we erop, en dat bevalt me wel. Het is een zeer dynamische omgeving waar het nooit saai is. Ik ben hier heel gelukkig,” zegt hij. In dit interview geeft André inzicht in de toekomstplannen van VodafoneZiggo, de uitrol van 5G in Nederland en zijn visie op de industrie. Duurzaamheid staat ook op de agenda, evenals zijn stellige overtuiging dat de jonge generatie de sleutel is tot innovatie in de telecomsector.

Levens veranderen (ten goede) met 5G – hoe?

We hebben allemaal gehoord over drones die goederen leveren en autonome voertuigen. Maar wat staat ons nog meer te wachten? Voor André is het een geleidelijk proces om al deze technologische ontwikkelingen ten volle te benutten. Hij herinnert zich een tv-commercial uit de jaren 90 met de tekst “Intel Inside:” “Dat is eigenlijk heel profetisch, want ik denk dat er in de toekomst zoiets zal zijn als ‘VodafoneZiggo inside‘. Wij, als operator, worden steeds meer een integraal onderdeel van ieders leven en ieders processen,” analyseert hij. Naast nieuwe producten of diensten, zoals een drone of een operatie op afstand, ziet André connectiviteit tussen alle dingen een steeds prominentere rol spelen in onze routines. Bijgevolg kan men niet meer zonder connectiviteit, daarom doet elke industrie zijn eigen digitalisering en productontwikkeling, “maar connectiviteit zoals VodafoneZiggo die biedt, zal in al die industrieën aanwezig zijn,” voorspelt hij.

Als co-creatieruimte wil de 5G Hub dat technologieën als 5G een echte positieve impact hebben op de samenleving. André gelooft dat 5G een game-changer kan zijn voor IoT en een belangrijke rol kan spelen bij het verbeteren van dergelijke processen. Hij begrijpt dat er enkele belangrijke veranderingen in de industrie moeten plaatsvinden om dat te laten gebeuren. Hij legt bijvoorbeeld uit dat de ultra-lage vertraging en uitgebreide betrouwbaarheid die 5G biedt, door velen nog niet volledig worden begrepen. Mensen blijven naar deze technologie kijken vanuit het oogpunt van verbeterde mobiele breedband, terwijl 5G in feite veel meer is en kan bieden dan dat.

Ondanks zoveel geweldige mogelijkheden om de manier waarop mensen leven en werken in verschillende sectoren te veranderen en te verbeteren, betreurt hij dat de sector op verschillende manieren conservatief kan zijn. Voor hem ligt de oplossing in het aangaan van meer partnerschappen met universiteiten, aangezien studenten frisse inzichten en perspectieven kunnen brengen over hoe de sector werkt. “De meeste mensen die ik ken in de telecomindustrie werken er al 20 jaar of meer; als gevolg daarvan werken ze op dezelfde manier als altijd. Ik denk dat we ook jonge mensen nodig hebben om de boel op te schudden,” wedt hij.

Andre Beijen

Een duurzamere toekomst vormgeven met 5G 

Het huwelijk tussen technologie en duurzaamheid is al enkele jaren een raadsel voor André Beijen, aangezien telecom en ICT in het algemeen een enorm stroomverbruik vergen. “Als ik kijk naar al onze datacenters en radioapparatuur, denk ik dat telecombedrijven ongeveer 1% van de totale energie van Nederland verbruiken. En dat is geen grapje,” benadrukt hij. Dat aantal neemt alleen maar toe naarmate gebruikers meer toepassingen en diensten gaan gebruiken. VodafoneZiggo gebruikt daarvoor echter al 100% groene energie en we gaan onze CO2-uitstoot voor 2025 halveren.

Aan de andere kant van het spectrum is te zien dat betere connectiviteit leidt tot minder reizen; het geval van de COVID-19 pandemie is daar het perfecte voorbeeld van. Daarom zien we een toename van de behoefte aan betrouwbare netwerken, gevolgd door een evenredige afname van de mobiliteit naarmate mensen virtueel communiceren en genieten van persoonlijke momenten. Zoals André opmerkt: “een paar jaar geleden moest je altijd de wereld rondreizen om de mensen te zien die je wilde ontmoeten; nu is het steeds gebruikelijker om dingen via video te doen. Dus dat is een enorme verbetering in duurzaamheid, omdat de voetafdruk van het reizen kleiner wordt.”

Zelfs met dit gunstige perspectief worden we uiteindelijk geconfronteerd met een kip-en-ei-paradox: naarmate de vraag naar meer connectiviteit toeneemt, groeit ook de behoefte aan energie om die connectiviteit tot stand te brengen, en dat zou wel eens niet duurzaam kunnen zijn. Waar stoppen we deze cyclus? André legt uit dat er veel kan worden gedaan. “We hebben bijvoorbeeld enorme datacenters die elektrische energie omzetten in warmte en die daarna gekoeld moeten worden. Ik stel voor dat we al die warmte hergebruiken om huizen, zwembaden, boerderijen, kassen of wat dan ook dat die warmte nodig heeft op te warmen, in plaats van die warmte gewoon in de lucht te verliezen”, zegt hij. Hoe prachtig dit scenario er ook uit zou zien, dit soort initiatieven vergt enige innovatie en, zoals hij stelt, “we hebben de daarvoor benodigde middelen nog niet helemaal ontwikkeld.”

Dat geldt vooral omdat veel energie- en mobiliteitsoplossingen binnenkort op mobiele connectiviteit zullen berusten. Voor André zal VodafoneZiggo als telecommunicatiebedrijf steeds belangrijker worden in de duurzaamheidsdiscussie. Desondanks zal er veel innovatie nodig zijn om daar effectief en op een relevante manier aan bij te dragen. “Bovendien pushen we partners en leveranciers op het gebied van energieverbruik, maar zoeken we ook naar een cradletocradle-benadering, met hergebruik van componenten en meer”, legt hij uit. Daaruit blijkt dat VodafoneZiggo niet simpelweg wacht tot deze noodzakelijke innovatie zich aandient, maar er juist hard aan werkt om meteen te doen wat mogelijk is.

VodafoneZiggo & Ericsson en de uitrol van 5G in Nederland

Voor Nederland is er een risico op middellange termijn in vergelijking met andere landen wanneer het gaat om de algemene uitrol van 5G. Een deel van de frequenties die nodig zijn om 5G te laten werken, is momenteel in gebruik bij Inmarsat.

Er is echter meer voor 5G dan 3,5Ghz. Met frequenties van 2600Mhz, 700Mhz, en 800Mhz is de 5G uitrol ook mogelijk. VodafoneZiggo heeft dus, samen met Ericsson, als eerste een landelijke uitrol van DSS (Dynamic Spectrum Sharing). André vertelt dat ze gekozen hebben voor een uitrol per frequentie en vertelt waarom dat volgens hem een verstandige keuze was: “Met dit model kun je 5G landelijk ervaren voordat je al je apparatuur hebt staan. Dus zelfs als we de 3,5 gigahertz nog niet hebben, hebben we nog steeds 5G.”

De overstap van 4G naar 5G is voor de meeste consumenten relatief klein, omdat velen van hen 5G gewoon gebruiken als een snellere 4G, zoals eerder vermeld. De strategie voor B2B is echter totaal anders, omdat de rol van mogelijkheden enorm is: “We kunnen bandbreedte garanderen met slicing, ultra-lage vertraging bieden met edge computing en we kunnen applicaties heel dicht bij onze zakelijke klanten brengen. We denken samen met onze klanten na over welke zinvolle oplossingen er op verschillende gebieden beschikbaar zijn,” stelt hij.

André vindt dat VodafoneZiggo en haar partners, zoals Ericsson, hun belang voor de Nederlandse economie en de Nederlandse bevolking onderschatten. “We zijn te bescheiden. Voor ons is het gewoon een dag op kantoor om mobiele diensten te leveren. Maar ik denk dat wat mijn team en andere VodafoneZiggo-teams en ook teams bij Ericsson dag en nacht doen, zo relevant is voor de maatschappij en voor de economie dat we dat meer en meer moeten promoten – mensen bewust maken van hoe ze bijdragen aan de gemeenschap als geheel,” zegt hij. Hij benadrukt dat de aandacht voor stabiliteit een constante zorg moet zijn voor zijn bedrijf om ervoor te zorgen dat de aangeboden diensten absoluut betrouwbaar zijn aangezien veel mensen ervan afhankelijk zijn.

De toekomst opnieuw vormgeven met 5G en het belang van frisse ideeën

De 5G Hub is gevestigd op de High Tech Campus, een van de slimste vierkante meters ter wereld, en is er trots op een co-creatie- en samenwerkingsruimte te zijn waar partijen samen kunnen komen om nieuwe technologieën en oplossingen te bespreken en te ontwikkelen. Voor André is dat de belangrijkste oplossing om meer relevante inzichten te krijgen: creëren met je klanten. “Ik heb niet veel inzicht in hoe onze ziekenhuizen 5G gebruiken, maar ze weten wel hoe ze het moeten gebruiken voor hun IT en hun applicaties. Als wij onze kennis combineren met die van hen, kunnen wij producten ontwikkelen voor de medische sector, defensie, logistiek, enz. Co-ontwikkeling is dus de sleutel,” legt hij uit. 

Toch ziet hij dat er een kloof kan bestaan tussen wat de provider weet over netwerken, systemen en processen en wat onze zakelijke klanten weten over hun eigen methoden en platforms, “en die kloof moeten we overbruggen.” Om dat te laten gebeuren, moeten dienstverleners als VodafoneZiggo de behoeften van hun klanten beter begrijpen, terwijl de klant moet begrijpen hoe het bedrijf hem kan helpen. Op die manier zouden beide partijen samen producten en oplossingen kunnen bouwen.

Voor André is dat een van de hoogtepunten van het werk dat in de 5G Hub is ontwikkeld: “De 5G Hub is briljant – jullie zijn precies daar. Ik vind dat jullie geweldig werk doen en jullie zijn ook te bescheiden. We zouden uitgebreider moeten presenteren wat 5G voor andere startups kan betekenen om nieuw personeel aan te trekken of investeerders te verleiden. In de toekomst,” vervolgt hij, “is de manier waarop we samen met klanten producten ontwikkelen precies wat jullie nu in de 5G Hub doen. Ik verwacht dus een grote schaalvergroting van de manier waarop we 5G in de toekomst gebruiken.”

André vindt dat de menselijke kracht die in de Brainport Regio en op plekken als de High Tech Campus aanwezig is, niet maximaal wordt benut. Hij prijst alle startups die in de regio aanwezig zijn voor het produceren van zoveel uiteenlopende en fantastische oplossingen die je nooit zou verwachten. Het gebrek aan gedeelde informatie ziet hij echter als een serieus probleem: “Zij weten waarschijnlijk niet wat 5G voor hen kan betekenen, zoals wij niet weten wat zij met hun toepassingen doen en hoe wij kunnen helpen.”

Toch vertrouwt André op de kracht van samenwerking met de volgende generatie. Volgens hem moeten grote bedrijven gaan nadenken over hoe ze talenten en technische mensen kunnen aantrekken en wat ze voor startups kunnen doen, want dat gebeurt niet op de meest optimale manier. “Dat is een van de sleutels tot het verder ontwikkelen van bestaande technologieën en het verfrissen van wat nu door grote telecombedrijven wordt gedaan,” concludeert hij.