5G en de “Future of Farming”

Home Detail pagina
23 jun 2021

5G en de “Future of Farming”

Woensdag 23 juni a.s. van 15.00 – 16.00 uur organiseert de Taskforce Toekomstbestendige Stallen in samenwerking met de 5GHUB een goed gesprek (online en off-line) over de uitdagingen en kansen in de veehouderij.

Samen met het gehele speelveld: de politiek, veehouders, innovators, leveranciers en studenten van de TU/e gaan we in gesprek hoe digitalisering en inzet van nieuwe technologie kan bijdragen aan een duurzamere veehouderij. We geloven dat nieuwe technologie een additioneel en beloftevol perspectief biedt voor een duurzamere veehouderij en moeten dit samen optimaal benutten.

Programma

  1. Een introductie en welkom vanuit de 5GHUB (Rene Visser) en de Taskforce Toekomstbestendige Stallen
  2. Een korte uitleg over de globale uitdagingen en kansen in de Nederlandse veehouderij
  3. Een interactief gesprek met leveranciers van innovatieve stalsystemen/ concepten (o.a. Kamplan), veehouders en deskundigen over waar de kansen liggen, waar de uitdagingen zijn en waar de noodzaak ligt voor de toekomst van de veehouder, leverancier en innovator
  4. Een doorkijk naar de toekomstbestendige stallen door VAA Dataworks
  5. Een gesprek met jou, met genodigden ter plekke, met Laura van der Sanden en Lisa Putter (master studenten van de TU/e- betrokken bij Innovation Space)  voor het benoemen van kansen die digitalisering en nieuwe technologie kan bieden.

Aanmelden
Er is een (beperkte) mogelijkheid het webinar ‘live’ bij te wonen in de congresruimte van het High Tech Campus, maar het is ook mogelijk online deel te nemen. Aanmelden kan hier. 

 

Heb jij een challenge voor techbedrijven? Of wil je juist een challenge aangaan? Meld je aan via ons mailadres: taskforce@toekomstbestendigestallen.nl of info@5ghub.nl.