5G Hub en Rabobank: alliantiepartners voor het verbinden en ondersteunen van innovatie

Home Detail pagina

5G Hub en Rabobank: alliantiepartners voor het verbinden en ondersteunen van innovatie

5G Hub en Rabobank bundelen hun krachten via elkaars relaties, verbindingen en expertise. Romano Herrie, directeur Rabobank Wholesale Nederland, wijst op de focus van de bank op de digitale transitie en haar drive om bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van dit steeds belangrijker wordende deel van de Nederlandse economie. “Net zoals wij dat zelf doen, investeren onze klanten in innovatie en digitalisering om nieuwe marktkansen te benutten en hun bedrijf toekomstbestendig te maken. Als bank willen we hen ondersteunen bij deze transities. We willen daarbij een verbinder zijn om coalities te vormen en deel uit te maken van – en bij te dragen aan – ecosystemen waar de digitale transitie plaatsvindt. ”

De samenwerkingsovereenkomst werd ondertekend op de 5G Hub, waar vertegenwoordigers van beide partijen aanwezig waren. Tijdens de gelegenheid werden enkele van de doelstellingen van de alliantie benadrukt, zoals het organiseren van co-creatiesessies; bijdragen aan het oplossen van sociale uitdagingen op basis van nieuwe technologieën (met name 5G); en het presenteren van applicaties voor klanten in Nederland, met name in de Brainport regio.

“5G is een onderwerp dat steeds vaker wordt besproken in onze gesprekken met klanten in verschillende bedrijfstakken, omdat het iets is waarvan veel klanten denken dat het van invloed kan zijn op hun bedrijf of zakelijke mogelijkheden kan creëren. Dit besef vertaalt zich echter vaak nog niet in een duidelijke 5G-strategie en roadmap “.

Zoals Herrie aangeeft: “wij als bank hebben veel te bieden, een enorm lokaal en internationaal netwerk, kennis en toewijding om de digitale infrastructuur in Nederland te versterken”.

Vanuit de High Tech Campus Eindhoven, het innovatiecentrum van Nederland, wil de 5G Hub onderzoeken wat het kan doen om haar klanten te helpen groeien en hun ambities waar te maken. Als lid van de steerco van 5G Hub legt Joost Wijermars, van VodafoneZiggo, uit dat 5G draait om het ontwerpen en co-creëren van oplossingen voor de zakelijke en consumenten markt: “we willen samen ontwikkelen om ervoor te zorgen dat we een betere wereld creëren en betere, efficiëntere bedrijven. Voor iedereen.”

Het streven is om naast het ecosysteem een maatschappelijke impact te hebben. Zoals John Zijlmans, van Ericsson en ook een 5G Hub’s steerco-lid, toevoegt: “Dit is waarom ik hier bij de 5G Hub ben: het is voornamelijk het ecosysteem. De technologie de rol van enabler.”

Het partnerschap richt zich op oplossingen voor Industrie 4.0, entertainment / media, logistiek en detailhandel. Zowel Wijermars als Zijlmans benadrukken dat het creëren van maatschappelijk welzijn voor de gemeenschap een fantastisch resultaat zou opleveren: “we hopen dat bedrijven in de regio Eindhoven zullen zeggen: ‘dankzij de 5G Hub hebben we een voordeel gecreëerd voor ons bedrijf en waarde voor onze klanten ‘. Dan zouden we heel trots zijn. Volgens Romano Herrie is het tot stand brengen van zinvolle verbindingen een ander middel om het succes van de 5G Hub te meten: “verbindingen tussen onze klanten en de partners van de 5G Hub, verbindingen binnen de bank en de 5G Hub. Als we dat vaststellen , Ik denk dat het een zeer positief resultaat zou zijn.”

Nieuwe inzichten, creatieve oplossingen en frisse ideeën, sluimeren ook in de coalitie, zegt Joost Wijermars enthousiast: “We gaan co-creeeren, innoveren en elkaar inspireren, over wat 5G kan betekenen hebben voor de wereld.”